Przemiany demograficzne w polskich uzdrowiskach w ostatnim półwieczu

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The changes taking place in the last 50 years as a result of the economic transformation, as well as other phenomena, have affected the general conditions of the sociodemographic development, a process also visible in towns and cities of Poland. The aim of the study is to present the demographic situation in towns which at the same time function as health resorts, as regards the state and dynamics of population, migrations, as well as the fundamental demographic structures.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2011, nr 1, s. 103-118.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska