Demokracja i postęp Państwa Izrael jako element stymulujący przyspieszenie procesów modernizacyjnych i demokratycznych wśród Palestyńczyków

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Według zgodnej opinii zarówno Palestyńczyków, przedstawicieli świata nauki, jak i społeczności międzynarodowej, ciągnący się od niemal wieku konflikt żydowsko- -arabski przyniósł arabskim mieszkańcom Palestyny głównie klęski, straty ludzkie, cierpienia i upadek gospodarczy/Stosunek Palestyńczyków do konfliktu, w szczególności zaś do grzebiącej ich aspiracje narodowe wojny z lat 1948-1949, najlepiej oddaje popularne wśród nich określenie Nakhba (katastrofa) oraz obchodzony corocznie w rocznicę wybuchu pierwszej wojny izraelsko-arabskiej - zarówno przez Palestyńczyków zamieszkałych w Autonomii Palestyńskiej, jak i tych z diaspory - tzw. dzień gniewu."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2007, nr 3, s. 30-42.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska