Model interpretacji przemian tożsamości narodowej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Oblicze współczesnego świata kształtowane jest przez wiele różnych czynników. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują procesy globalizacyjne. Dobitnie świadczą o tym kierunki dociekań nauk społecznych oraz wzmożone zainteresowanie badaczy tą właśnie dziedziną, jakie mogliśmy obserwować w ostatnich dekadach XX stulecia. Globalizacja - z różnych przyczyn - bywa przez niektórych postrzegana jako zjawisko negatywne, którego skutkom należy przeciwdziałać. Unikając w tym miejscu wartościowania, możemy jednak stwierdzić, że procesy globalizacyjne zmieniają wiele obszarów rzeczywistości Gak np. ekonomia, kultura, polityka), wywołując różne reakcje."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2008, nr 1, s. 101-112.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska