Interpretacja prawa w rezolucjach Rady Nieustającej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Jednym z podstawowych zadań działającego w ramach Rady Nieustającej Departamentu Sprawiedliwości było - jak stanowiła konstytucja z roku 1776 - egzaminowanie memoriałów i skarg obywatelów, jako też odpowiedzi z jednej i drugiej strony, które do Rady Nieustającej zaniesione będą. Zapis ten, nader lakoniczny, nie precyzował w żaden sposób przedmiotu obywatelskich interwencji, ich charakteru, nie wskazywał również, choćby ogólnego zarysu procedury wspomnianego „egzaminowania”."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2010, T. XIV, s. 75-86.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska