Badanie postrzegania marki regionalnej i lokalnej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-301-5
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Praca analizuje wizerunek marki regionalnej i lokalnej na podstawie Doliny Karpia oraz przedstawia ocenę tego wizerunku w kontekście pozycji miasta/regionu i postrzegania przez docelowych odbiorców. Autor zwraca szczególną uwagę na koncepcję kreowania image’u/ marki (zawartą w strategiach komunikacyjnych), etapy procesu kształtowania się wizerunku, jego badanie, ocenę i pozycjonowanie przy wsparciu różnorodnych narzędzi marketingowych. Autor stawia w pracy hipotezę, że image (wizerunek), a zatem tzw. marka regionalna i lokalna, odgrywa kluczowe znaczenie w postrzeganiu oraz pozycji miasta i regionu, a tym samym może wpływać na jego konkurencyjność. Ta hipoteza ma potwierdzenie w wybranym do analizy regionie. W pracy zostało pokazane, jak zmieniła się percepcja miejsca wraz z kształtowaniem się jego wizerunku. Przeprowadzono badania ankietowe dotyczące poziomu wiedzy na temat świadomości marki i wizerunku marki, postrzegania zachodzących zmian przestrzennych i społeczno-gospodarczych metodą badań bezpośrednich.
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych vol. 2. (red.) Elżbieta Kaczmarska, Piotr Raźniak. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2014, s. 161-180.
Licencja powiązana z tą pozycją
Licencja instytucjonalna
Licencja instytucjonalna