Propozycje uregulowania ochrony konsumenta w polskim prawie prywatnym międzynarodowym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Conflict-of-law rules arising out of an act dated 12th November, 1965 - International Private Law, do not meet the consumer protection standards. Some aspects of the consumer protection are fragmentary settled in special regulations, resulting from the process of harmonization of the Polish law with pro-consumer directives. The construction and location of the abovementioned provisions raise concerns, and put the conformity of the Polish law with the community law in question. The Rome Convention, dated 19th June, 1980 will be in short time in force in Poland. The Convention has an universal character and includes the conflict-of-law rules concerning the consumer protection. Thus, this article is an attempt to judge the draft of a new International Private Law Act, also with the respect to special provisions in force as well as provisions of the Rome Convention.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2007, nr 1, s. 349-363.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska