Trializm administracyjny w Polsce po II wojnie światowej. Przykład województwa lubelskiego (1944-1950)

dc.contributor.authorKozyra, Waldemar
dc.date.accessioned2020-02-13T14:03:07Z
dc.date.available2020-02-13T14:03:07Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractW pierwszych latach Polski powojennej (1944-1950) rządzący obóz komunistyczny reprezentowany przez PPR/PZPR nie ujawniał wprost swojej wizji ustrojowej, lecz odwoływał się do wybranych instytucji państwowych Polski przedwrześniowej. Dlatego też w administracji lokalnej wytworzył się złożony system administracyjny, określany trializmem administracyjnym (systemem trójczłonowym). Jego pierwszym członem były rady narodowe, jako struktury władzy państwowej i nadzoru administracyjnego, drugim - organy administracji rządowej: ogólnej i specjalnej, a trzecim - samorząd terytorialny z radami narodowymi jako organami uchwałodawczymi. Należy podkreślić, iż trializm administracyjny okazał się jednym z bardziej skutecznych narzędzi budowania w Polsce po 1944 r. struktur państwa komunistycznego, czego przykładem jest województwo lubelskie z lat 1944-1950.pl
dc.description.abstractIn the first years of post-war Poland (1944-1950) the ruling communist fraction represented by the PPR/PZPR (Polish Workers’ Party / Polish United Workers’ Party) did not explicitly reveal its political vision but referred to selected state institutions of pre-war Poland. Therefore, in the local administration a complex administrative system was created, named an administrative trialism (the three-part system). Its first component was the national councils, as the structures of state authority and administrative supervision. The second were the general and special government administration organs. The third component was the local government with national councils as resolution-providing organs. It should be emphasized that the administrative trialism proved to be one of the most effective tools for building in 1944 the structures of the communist state, an example of which is the Lublin Province from 1944 to 1950.pl
dc.identifier.citationStudia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2018, T. XXI, s. 365-381.pl
dc.identifier.doi10.34697/2450-6095-sdpipp-21-021
dc.identifier.eissn2450-6095pl
dc.identifier.issn1733-0335pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27706
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectII wojna światowapl
dc.subjectadministracja państwowapl
dc.subjecttrializm administracyjnypl
dc.subjectPolska komunistycznapl
dc.subjectwojewództwo lubelskiepl
dc.subjectrady narodowepl
dc.subjectadministracja rządowapl
dc.subjectsamorząd terytorialnypl
dc.subjectPolska Partia Robotniczapl
dc.subjectPolska Z jednoczona Partia Robotniczapl
dc.subjectThe Second World Warpl
dc.subjectstate administrationpl
dc.subjectadministrative trialismpl
dc.subjectCommunist Polandpl
dc.subjectLublin Provincepl
dc.subjectnational councilspl
dc.subjectgovernment administrationpl
dc.subjectlocal governmentpl
dc.subjectPolish Workers’ Partypl
dc.subjectPolish United Workers’ Partypl
dc.subject.otherHistoriapl
dc.subject.otherPolitologiapl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titleTrializm administracyjny w Polsce po II wojnie światowej. Przykład województwa lubelskiego (1944-1950)pl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
KOZYRA_Trializm_administracyjny_w_Polsce_2018.pdf
Rozmiar:
289.6 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: