Konflikty współczesnego świata. 1

Abstrakt
Ze wstępu: "Książka, którą oddajemy do rąk czytelników to rezultat kilkuletniej pracy pracowników Instytutu Nauk Społecznych AGH zajmujących się między innymi prowadzeniem wykładów i konwersatoriów z przedmiotów „Konflikty współczesnego świata”, „Wojny i polityka”, „Filozofia przemocy, terror, terroryzm i ekstremizm”, „Pośrednie i bezpośrednie formy agresji”. Stanowi ona I część serii wydawniczej poświęconej politycznym, społecznym i kulturowym problemom współczesnego świata."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska