Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw.

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-126-4
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Przedmiotem rozważań prowadzonych w niniejszej monografii jest problematyka proaktywnego rozwoju przedsiębiorstw. Szczególną uwagę zwrócono na rolę odpowiedzialności ekologicznej przedsiębiorstw jako czynnika tego rozwoju. Odpowiedzialność ekologiczna wynika z konieczności realizacji działań związanych z ochroną coraz bardziej zagrożonego przez człowieka środowiska naturalnego. Rozwój proaktywny opiera się na przyjęciu przez przedsiębiorstwo zachowań o charakterze antycypacyjnym, wyprzedzającym możliwość wystąpienia zmian; obejmuje także działania o charakterze przedsiębiorczym. Jest to zatem przeciwieństwo działań dostosowawczych, o charakterze reaktywnym. W literaturze przedmiotu przeważa pogląd, że działania proaktywne sprzyjają sukcesom firm na rynku. Proaktywność powinna pozwolić na unikanie bądź przełamywanie sytuacji krytycznych, na jakie przedsiębiorstwo narażone jest w swoim rozwoju.
Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska