Historia i ważniejsze osiągnięcia edukacji komparatystycznej w Polsce. A history of the polish comparative education society (PCES)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Pedagogika porównawcza zaczęła powstawać w Polsce w latach 30. XX w. Dopiero jednak po II wojnie światowej, począwszy od lat 60., rozwinęła się w naszym kraju jako akademicka dyscyplina naukowa. Natomiast ze względów politycznych (ustrojowych, a zwłaszcza – różnic ideologicznych) ścisła współpraca oraz integracja z europejskimi i światowymi organizacjami i ośrodkami badawczymi edukacji komparatystycznej stała się realna dopiero po roku 1990. Dlatego też ten artykuł rozpoczyna się od rozwoju tej dziedziny wiedzy przed przełomowym dla niej momentem, którym stało się założenie w 1991 roku Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej (PTPP)."(...)
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article. Artykuł ten pod angielskim, oryginalnym tytułem został opublikowany w dziele: Common Interest, Uncommon Goals. Histories of the World Council of Comparative Education Societies and its Members, ed. V. Masemann, M. Bray, M. Manzon, Springer – Comparative Education Research Centre, The University of Hong Kong 2007, (p. 278-283).
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2009, nr 2, s. 305-312.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska