Marketing

Abstrakt
ZE WSTĘPU: Kolejny Zeszyt Naukowy jest zbiorem osiemnastu artykułów przygotowanych przez pracowników Wydziału Zarządzania i Marketingu. Publikacja obejmuj szeroki zakres tematyczny prezentowanych zagadnień, odnoszących się przede wszystkim do budowania przewagi konkurencyjnej firm, działających coraz częściej na rynkach międzynarodowych. W ustawicznie zmieniającym się otoczeniu globalnym pozostają do rozstrzygnięcia istotne problemy, związane z wyborem rynku docelowego, pozycjonowaniem produktów i ich cenowaniem, a także zarządzaniem finansami przedsiębiorstw - te ostatnie determinują realizację zadań wynikających z podjętych działań marketingowych.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska