Bezpieczeństwo zaopatrzenia energetycznego – wyzwania dla polityki bezpieczeństwa Niemiec

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na problemie bezpieczeństwa zaopatrzenia energetycznego Niemiec w polityce bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono dane dotyczące krajowej produkcji paliw i energii oraz importu surowców energetycznych mających istotne znaczenie przy ocenie bezpieczeństwa zaopatrzenia energetycznego Niemiec. Artykuł zawiera ocenę struktury światowego zużycia energii pierwotnej i tendencje rozwojowe oraz ich określone implikacje, jak również problem kwantyfikacji bezpieczeństwa zaopatrzenia energetycznego Niemiec.
The article focuses on the issue of energy supply security in the German security policy. Data on domestic fuel and energy production as well as imports of the energy resources having salient significance in the evaluation of the German energy supply security were presented in the paper. The text undertakes an assessment of global prime Energy consumption structure and developmental trends, their implications as well as the subject of quantification of the German energy supply security.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2017, nr 1, s. 99-116.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska