Zarządzanie rozwojem ekonomicznym: wybrane aspekty

Abstrakt
Ze wstępu: "Wybór zagadnień dotyczących zarządzania rozwojem ekonomicznym jest poważnym wyzwaniem ze względu na wielość obszarów, poziomów i metod z tym tematem związanych. Wydaje się, że nawet najobszerniejsza publikacja nie jest w stanie objąć wszystkich zagadnień. Z jednej strony skupienie się tylko na wąskim obszarze daje pewną spójność i pozwala na pogłębione rozważania, z drugiej - może jednak nie oddać wieloaspektowych powiązań występujących we współczesnej ekonomii. Kryzys finansowy na świecie, rozpoczęty i trwający w ciągu mijającego roku akademickiego 2007/2008, szczególnie jaskrawo ujawnił daleko idące powiązania różnych sfer w wymiarze państwowym, gospodarczym, społecznym i międzynarodowym. Niniejsza publikacja stanowiąca część dorobku naukowego, w wymienionym roku akademickim, pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. F. Modrzewskiego oraz współpracowników Uczelni z innych ośrodków naukowych w kraju i za granicą, stara się pogodzić wspomniane podejścia."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska