Internetowe źródła wiedzy jako alternatywa dla komercyjnych form dokształcania pracowników

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-246-9
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Currently, the Internet is undisputed leader when it comes to storing and transmitting the media of all sorts of data (vocabulary, science, news) from virtually any field of knowledge. Internet leadership in this area is primarily due to access to the largest distributed database and its search speed and thus the speed of access to specific information. The authors analyzed the possibilities posed by the Internet, as well as their practical use in the process of training employees. It focuses mainly on the theme of information and free access to knowledge was compared with commercial external training.
W chwili obecnej Internet jest niekwestiowanym liderem, jeśli chodzi o medium przechowujące i przekazujące wszelkiego rodzaju dane (słownikowe, naukowe, wiadomości, nowości) z praktycznie każdej dziedziny wiedzy. Przodownictwo Internetu w tej dziedzinie spowodowane jest przede wszystkim dostępem do największej rozproszonej bazy danych oraz szybkością jej przeszukiwania a co za tym idzie szybkością dostępu do konkretnej informacji. Autorzy przeanalizowali możliwości, jakie niesie ze sobą Internet, jak również ich wykorzystanie praktyczne w procesie dokształcania pracowników. Skupiono się głównie na tematyce informatycznej, a darmowy dostęp do wiedzy porównano z komercyjnymi szkoleniami zewnętrznymi.
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Kształcenie kompetencji w biegu życia człowieka. (red.) Joanna Aksman, Stanisław Nieciuński. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2013, s. 133-143.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska