Status prawny urzędu Wojewody Lubelskiego w latach 1944-1950

dc.contributor.authorMajdański, Paweł
dc.date.accessioned2020-02-13T14:01:52Z
dc.date.available2020-02-13T14:01:52Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractArtykuł przedstawia normatywne podstawy działalności Wojewody Lubelskiego w latach 1944-1950. Omówione zostały atrybucje wojewody jako reprezentanta rządu, organu administracji ogólnej II stopnia oraz przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego. Z uwagi na charakter epoki, nieodzowne stało się naświetlenie pozycji osób piastujących urząd Wojewody Lubelskiego w strukturach lubelskiego aktywu PPR i PZPR. W realiach tzw. Polski Lubelskiej działalność Wojewody Lubelskiego miała charakter pionierski, ponieważ trwający przez kilka miesięcy na odcinku polskim zastój w wojnie z III Rzeszą i wynikłe z niego geopolityczne reperkusje uczyniły z Lubelszczyzny pole do testowania przez ustawodawcę nowych koncepcji ustrojowych. Postępy na froncie skutkowały utratą przez Wojewodę Lubelskiego jego wyjątkowego statusu, a definitywny kres jego specjalnej randze przyniosło przeniesienie siedziby najwyższych władz państwowych z Lublina do Warszawy w lutym 1945 r.pl
dc.description.abstractThis article presents the normative basis for the functioning of the Lublin Province Governor in the years 1944-1950. It discusses the attributions of the Province Governor as a representative of the government, the second degree general administration and the chairman of the Provincial Department. Due to the nature of the era, it was indispensable to expose the positions of the individuals who acted in the office of the Lublin Province Governor within the structures of the Polish Worker’s Party and Polish United Workers’ Party. In the realities of the so-called “Lublin’s State of Poland” the functionality of the Lublin Province Governor was of a pioneer character, because the stagnation in the fights with the Third Reich, which on the Polish part of the front of war lasted for several months, and the geopolitical repercussions resulting thereof, made the Lublin area a platform for the people’s legislator to try out new concepts concerning the political system. Progression of the actions at the front of war have implied the loss of the Lublin Province’s unique status, and the definitive end of its special rank have been caused by the seat of the highest state authorities from Lublin to Warsaw in February 1945.pl
dc.identifier.citationStudia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2018, T. XXI, s. 347-364.pl
dc.identifier.doi10.34697/2450-6095-sd pipp-21-020
dc.identifier.eissn2450-6095pl
dc.identifier.issn1733-0335pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27698
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectWojewoda Lubelskipl
dc.subject„Polska Lubelska”pl
dc.subjectLubelszczyznapl
dc.subjectadministracja ogólna 1944-1950pl
dc.subjectkomuniścipl
dc.subjectLublin Province Governorpl
dc.subject“Lublin’s State of Poland”pl
dc.subjectLublin Provincepl
dc.subjectgeneral administration 1944-1950pl
dc.subjectcommunistspl
dc.subject.otherHistoriapl
dc.subject.otherPolitologiapl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titleStatus prawny urzędu Wojewody Lubelskiego w latach 1944-1950pl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
MAJDANSKI_Status_prawny_urzedu_Wojewody_Lubelskiego_2018.pdf
Rozmiar:
307.76 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: