Jamesa Clifforda kłopoty z kulturą

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Jednym z głównych zagadnień poruszanych przez Jamesa Clifforda w Kłopotach z kulturą jest problem doświadczenia kulturowego i jego jedności, który – zwłaszcza w doświadczeniu współczesnego człowieka – nabiera szczególnego wyrazu. Analizując zarówno sytuację człowieka w kulturze, jego doświadczenia, jak i samą kulturę, Clifford pokazuje wieloznaczność kulturowego uposażenia, jakie człowiek przejmuje i z jakim próbuje sobie poradzić. Kłopoty z kulturą w takim ujęciu jawią się jako pierwsze i podstawowe dla człowieka i jego istnienia. Można zaryzykować stwierdzenie, iż są to kłopoty egzystencjalne jednostki bytującej w świecie, świadomości rzuconej-w-świat." (...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2009, nr 2, s. 95-116.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska