Państwo i społeczeństwo w XXI wieku. Zarządzanie i marketing w XXI wieku.

Abstrakt
Słowo wstępne "Obrady w sekcji „Zarządzania i Marketingu” odbywały się pod hasłem „Zarządzanie i Marketing w XXI wieku”. Tak pojemne hasło uwarunkowane było szeroką tematyką artykułów zgłoszonych, a następnie prezentowanych i dyskutowanych w ramach obrad konferencyjnych. Wystąpienia i prowadzona po nich dyskusja odbywały się z kolei w ramach trzech grup tematycznych: 1. Marketing, 2. Zarządzanie, 3. Finanse - Ryzyko - Bezpieczeństwo. Podział ten porządkuje i zawęża, ale równocześnie konkretyzuje poruszone problemy w ramach danego obszaru tematycznego. Lektura prezentowanych tu artykułów zaciekawi z pewnością każdego, kto bacznie przygląda się przemianom zachodzącym w wielu aspektach i poziomach ekonomii w rozpoczętym XXI wieku. Warto streścić tu zagadnienia poszczególnych grup tematycznych dla przybliżenia ich istoty i wskazania specyfiki omawianych w sekcji treści."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska