Postępowanie w sprawie granic między dobrami królewskimi a dobrami szlacheckimi w świetle prawa stanowionego do 1523 roku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Problem granic linearnych pojawił się w społeczeństwie osiadłym z chwilą, gdy zagęszczenie osadnictwa doprowadziło do bezpośredniego kontaktu sąsiednich włości. Wcześniej wytyczanie granic nie było nikomu potrzebne. Dopiero zatem, gdy bliskość osadnictwa zaczęła grozić konfliktami, w związku z brakiem znaków wskazujących początek i koniec terytorium objętego już we władanie pojawiła się procedura graniczna. Jej źródłem był najpierw zwyczaj gwarantujący oznaczenie i ochronę użytkowanej włości."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2007, T. X, s. 33-41.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska