Zachód - pozycja i uwarunkowania globalne

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Odkąd znaczenie czynników kulturowych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo narodowe państw i bezpieczeństwo międzynarodowe stały się przedmiotem analiz naukowych, coraz częściej badania te odnoszą się również do cywilizacji Zachodu i jej relacji z resztą świata. Przedmiotem analiz są też zmiany, jakie zachodzą w obrębie cywilizacji zachodniej; zwanej także euroatlantycką. Rzecz przy tym charakterystyczna, że o wiele intensywniej bada się zmiany zachodzące w łonie tej cywilizacji, a zwłaszcza symptomy kryzysu, niż czynniki i okoliczności, które zdecydowały o tak potężnym,' bezprecedensowym jej rozkwicie,jakinastąpił w XIX wieku."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2007, nr 2, s. 29-47.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska