Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej Klasa II. Metodyczne opracowania i materiały dla nauczycieli i studentów do realizacji modelu Nauka – Sztuka – Edukacja

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-65208-56-9 (książka) 978-83-65208-57-6 (płyta CD) 978-83-65208-58-3 (zestaw)
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Oddajemy w ręce Państwa drugą część z cyklu publikacji metodycznych opisujących innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej, przeznaczony dla klasy drugiej. Tym Czytelnikom, którzy nie znają części pierwszej wyjaśniamy, że niniejsza publikacja [książka + płytka] ma charakter praktyczny, ale oparta została na zrębach teoretycznych innowacyjnego modelu Nauka – Sztuka – Edukacja, który powstał dzięki współpracy naukowców i praktyków z czterech państw: Polski, Słowacji, Słowenii i Ukrainy. Struktura tego modelu, lista umiejętności interpersonalnych, budowania samoświadomości, podejmowania decyzji, radzenia sobie ze stresem oraz całościowy program edukacji wczesnoszkolnej, jak też założenia realizacji metodycznej tego projektu znajdują się w publikacji omawiającej model i w części I opracowań metodycznych niniejszego cyklu."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska