Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2019, nr 3 (XXXVI) : Kształcenie w siłach zbrojnych w Polsce i na świecie w XXI wieku. Wybrane aspekty

Abstrakt
Z wprowadzenia: "Gwałtowny postęp, który w XXI wieku objął tak wiele dziedzin życia, nie ominął także sfery wojskowej. Siły zbrojne przechodzą bardzo szybkie przemiany pod wpływem nowych osiągnięć naukowo-technicznych i poszukiwania najbardziej efektywnych sposobów ich wykorzystania nie tylko w czasie wojny, ale także pokoju i kryzysu. To wszystko stanowi duże wyzwanie dla twórców systemów kształcenia wojskowego, które należy zorganizować tak, by zapewniały siłom zbrojnym kadrę przygotowaną do sprostania współczesnym wymaganiom. Nie chodzi jedynie o naukę wykorzystania nowych rozwiązań, ale także o tak oczywiste kwestie, jak budowa zdolności przywódczych czy odporności na propagandę i dezinformację, aby nie powodowała ona olbrzymich konsekwencji dla morale kadry dowódczej i szeregowych żołnierzy. Biorąc to pod uwagę redaktorzy tomu, którzy zgodnie z dewizą periodyku starają się łączyć teorię i praktykę bezpieczeństwa, uznali, że warto jest przybliżyć różne aspekty kształcenia w siłach zbrojnych w Polsce i na świecie w XXI wieku."(...)
Opis
Słowa kluczowe
historia, wojna, armia, Europa, edukacja wojskowa, Akademia Sztuki Wojennej, wyższe szkolnictwo wojskowe, obronność i bezpieczeństwo państwa, system doskonalenia zawodowego oficerów, szkolenie, wojsko, oficerowie, przywództwo, zarządzanie kryzysowe, szkolenie morskie, szkolenie bojowe, marynarka wojenna, współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC), interakcje cywilno-wojskowe (CMI), kształcenie wojskowe, NATO CIMIC Field Worker Course, metody dydaktyczne, wojna asymetryczna, dowódca, służba poza granicami kraju, trening i wojskowa edukacja, Siły Zbrojne RP, rekrutacja, edukacja, JROTC, ROTC, Wojska Obrony Terytorialnej, OCS, BOLC, West Point, US Army, zagrożenia, obronność, edukacja obrona, młodzież szkolna, studenci, Nowa Zelandia, służba wojskowa, nowozelandzka armia, system, Rosja, bezpieczeństwo, muzyka wojskowa, miękka siła, szkolnictwo wojskowe, akademia, wojskowe centrum szkolno-naukowe, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo państwa, ukraińskie instytucje szkolnictwa wojskowego, system kształcenia wojskowego, Siły Zbrojne Ukrainy, reformacja ukraińskiego szkolnictwa wojskowego, kształcenia wojskowego, siły zbrojne, Republika Białorusi, Federacja Rosyjska, sojusze polityczno-militarne na Bałtyku, sytuacja polityczno-militarna w Europie w latach 1919–1939, szkolenie kadr PMW w zagranicznych szkołach wojskowych, operacje stabilizacyjne, układ z Dayton (GFAP), wojna w Bośni, history, war, army, Europe, military education, War Studies University, higher military education, state’s defence and security, system of soldiers’ professional development, military training, officers, leadership, crisis management, naval training, combat training, Navy, Civil-Military Cooperation (CIMIC), Civil-Military Interactions (CMI), military training and education, teaching methods, asymmetric warfare, commander, service abroad, training and military education, Polish Armed Forces, recruitment, education
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska