Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa - pojęcie i zakres

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Dynamiczny rozwój rynku i gospodarki zmusza przedsiębiorstwa do ciągłego poszukiwania nowych sposobów zdobywania klienta, aby osiągnąć a następnie umacniać swoją pozycję na rynku. Integralnym instrumentem w ramach kompozycji marketingowej, bez której współczesne przedsiębiorstwo nie można konkurować na dzisiejszym rynku jest promocja, rozumiana potocznie jako przekazywanie informacji klientowi o produktach czy działalności firmy - swoista „rozmowa” przedsiębiorstwa z rynkiem. Nawiązując do stanowiska J. Daweya, można stwierdzić, że przedsiębiorstwo istnieje dzięki przekazywaniu informacji i komunikowaniu się, że natura przedsiębiorstwa, i każdej organizacji, wyraża się właśnie w procesach przekazu i komunikowaniu się z otoczeniem"(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2004, nr 1, s. 193-204.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska