Przeszłość jako element polityki tożsamości grup etnicznych w Polsce

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Przeszłość jest kluczowym elementem etniczności. Gdy mowa o tożsamości jednostkowej czy tożsamości wspólnoty w etnicznym wymiarze, zwykle pojawiają się odniesienia do takich pojęć, jak: pochodzenie, przodkowie, korzenie, pamięć, tradycja, mit, dzieje czy historia. Są to te domeny kulturowe, wobec których i poprzez które komunikowana jest przynależność grupowa, wyznaczane są granice symboliczne, więzy społeczne między podmiotami. Tożsamość, w tym też etniczna, to doświadczenie powiązane z czasem, trwaniem i ciągłością. To, co przeszłe mówi o tym, kim byliśmy, a zarazem definiuje to, kim jesteśmy obecnie; jest układem odniesienia dla teraźniejszości i punktem wyjścia przyszłości."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2008, nr 2, s. 185-194.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska