Aspekty antypolonizmu w Wielkiej Brytanii w następstwie masowej emigracji Polaków w latach 2004–2008

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Fala emigracji z Polski do Wielkiej Brytanii po akcesji Polski do Unii Europejskiej (UE) stanowi jeden z największych ruchów migracyjnych ludności w historii UE. Według oficjalnej statystyki brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w okresie od maja 2004 r. do grudnia 2008 r. w Programie Rejestracji Pracowników (Worker Registration Scheme) zapisało się ponad 600 000 Polaków, co stanowi 66% wszystkich zarejestrowanych pracowników z nowych krajów unijnych. Należy zwrócić uwagę na fakt, że nie wszyscy Polacy przeszli oficjalne procedury rejestracyjne – szacuje się, że w 2007 r. naszych rodaków w Wielkiej Brytanii było ponad milion. Stwierdzono również, że pracują oni we wszystkich głównych branżach gospodarki i w większości regionów Zjednoczonego Królestwa."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2009, nr 2, s. 142-154.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska