Polityka administracyjna polskich władz w okresie międzywojennym w przedmiocie kary administracyjnej wymierzanej przez Policję Państwową w postępowaniu karno-administracyjnym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"W okresie międzywojennym czyny podlegające sankcjom karnym dzieliły się na zbrodnie, występki i wykroczenia. Te ostatnie ścigane były w postępowaniu karno-administracyjnym, początkowo realizowanym w oparciu o przepisy zaborcze, a jednolicie określonym dla całego kraju dopiero w rozporządzeniu Prezydenta RP z 22 marca 1928 r. o postępowaniu karno-administracyjnym. Za popełnienie wykroczenia groziła wysoka kara aresztu - do 3 miesięcy, grzywny - do 3000 zł, a według przepisów szczególnych, np. rozporządzenia o stanie wojennym, o nabyciu broni i amunicji, mogły być jeszcze wyższe."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2008, nr 1, s. 75-96.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska