Niemcy i Polska wobec Europejskiej Polityki Zagranicznej, Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Po II wojnie światowej, w początkowym okresie rozwoju integracji europejskiej zdecydowanie największy nacisk położony został na kwestie ekonomiczne i budowę silnych powiązań gospodarczych pomiędzy państwami Europy Zachodniej: Kwestie integracji politycznej i wojskowej znajdowały się na dalszym planie. Po niepowodzeniu francuskiej koncepcji z lat 1950-1954, związanej z budową Europejskiej Wspólnoty Obronnej, jej rolę częściowo przejęła utworzona w październiku 1954 r. Unia Zachodnioeuropejska. Od 1970 r. zaczęła funkcjonować Europejska Współpraca Polityczna EWP (European Political Cooperation - EPC), w ramach której dochodziło do regularnych konsultacji ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich EWG i wypracowywania wspólnego stanowiska."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2007, nr 4, s. 121-138.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska