Grupy nacisku i organizacje społeczne związane z japońskim rządem a kwestia pamięci o II wojnie światowej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule podjęty został problem grup nacisku i organizacji społecznych związanych z japońskim rządem, które wywierają realny wpływ na współczesną politykę pamięci. Analizie poddano takie grupy, jak Stowarzyszenia Świątyń Sintoistycznych (Jinja Honchō) oraz Japońskie Stowarzyszenie Rodzin, które Straciły Bliskich w Czasie Wojny Nihon Izokukai. W celu weryfikacji hipotezy o wpływie tych organizacji na kształt polityki pamięci analizie poddane zostały oficjalne struktury wspomnianych grup nacisku. Ukazano przez to formalne zasady, jakimi kierują się one przy przyjmowaniu rozstrzygnięć w kontekście pomników i miejsc pamięci.
In this article I focus on so called ‘pressure groups’ and social organizations related to the Japanese government, which have a real impact on modern memory politics. I analyzed two organizations, such as The Association of Shinto Shrines (Jinja Honchō), and The Japan War-Bereaved Families Association Nihon Izokukai. To verify the hypothesis about the impact of these organizations onto the shape of contemporary politics of remembrance, the official structures of these pressure groups were analyzed to show the formal principles they pursue when taking decisions on different memorials and places of remembrance.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2017, nr 3, s. 179-193.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska