Cyfrowe oblicza buntu kobiet. Wirtualne praktyki komunikacyjne na rzecz zmiany społeczno-kulturowej w Polsce w latach 2016–2022

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2023
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-67491-34-1
eISBN
978-83-67491-35-8
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Aktywność nowych ruchów społecznych, które angażują grupy społeczne do wyrażania oporu wobec działań podejmowanych przez rządzących, stanowią w XXI wieku fenomen, tak polityczny, jak i społeczno-kulturowy. „Rewolucja jest kobietą” to hasło coraz częściej towarzyszy zrywom społecznym, które są inicjowane przez kobiety, albo to kobiety formułują postulaty, wokół których koncentruje się główna siła narracji i oporu wobec zastanych rozwiązań lub proponowanych zmian. Aktywność społeczno-polityczna przypisywana kobietom nie jest niczym nowym w XXI wieku."(…)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska