Gospodarka odpadami w świetle zasady zrównoważonego rozwoju na przykładzie Krakowa

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Gospodarka odpadami komunalnymi miasta ma być zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju. To truizm, który odnosi się do wszelkich działań gospodarczych - w szerokim tego słowa znaczeniu - jeśli mają być one zgodne z prawem i chronić środowisko. Lecz czy ten postulat jest widziany jako coś oczywistego w zarządzaniu i procesie decyzyjnym? Zastanówmy się."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2007, nr 4, s. 89-101.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska