Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata

Abstrakt
Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata to przede wszystkim dynamiczny rozwój handlu międzynarodowego, turystyki międzynarodowej, internacjonalizacja działalności gospodarczej, postępujący proces integracji gospodarczej w różnych regionach świata, a także proces globalizacji przedsiębiorstw i instytucji. W trakcie obrad VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Krakowie zorganizowanej przez Krakowską Szkołę Wyższą im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w dniach 27-29 maja 2007 roku w sekcji „Handel międzynarodowy i gospodarka światowa” przedstawiono kilkadziesiąt referatów, posterów i głosów w dyskusji. W niniejszej publikacji zamieszczono szesnaście tekstów dopuszczonych do druku przez Radę Naukową Konferencji i recenzenta prof. dr hab. Stanisława Wydymusa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, które można podzielić na trzy grupy zagadnień: podstawowe parametry ekonomiczne determinujące handel międzynarodowy; znaczenie i rodzaje zagranicznych inwestycji bezpośrednich; społeczne i kulturowe problemy integracji gospodarczej i handlu.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska