Pojęcie odpowiedzialności władzy wykonawczej w polskim piśmiennictwie międzywojennym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Trudno nie zgodzić się z Antonim Deryngiem, który w 1934 r. pisał: [...] zasada odpowiedzialności jest podstawą wszelkiego życia społecznego, a zarazem p odstawą i odpowiednikiem zaufania społeczeństwa do jednostki, czy też kolegium sprawującego władzę. W odniesieniu do demokracji rację miał też zapewne Maciej Starzewski twierdzący, że nie da się pomyśleć władzy bez odpowiedzialności. W opisie ustroju każdego współczesnego państwa kluczowe znaczenie ma wskazanie, przed kim i na jakich zasadach ponoszą odpowiedzialność ministrowie, a także prezydent."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2008, T. XI, s. 245-261.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska