Societal questions of witness protection in Hungary

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Autor artykułu bada temat współczesnej ochrony świadków na Węgrzech. Ochrona świadków jest ważną kwestią w procedurach prawa karnego i reguluje ją szereg ustaw na Węgrzech. Pojawia się wiele pytań dotyczących słuszności i podstawy prawnej ochrony świadków. Autor zamierza porównać międzynarodowe przypadki i podstawę konstytucjonalną owej procedury. Autor skupia się na kwestiach praktycznych; jednak bierze pod uwagę najważniejsze podstawowe pytania odnośnie teorii ochrony świadków, zwłaszcza ich bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa podczas sądowych spraw karnych. Autor bada tematykę pod względem społecznym w celu udowodnienia głównych tez na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych i analizy danych.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2015, nr 1, s. 41-55.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska