Próba zdefiniowania i usystematyzowania ruchu wicca

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Religia wicca, według niektórych publicystów, jest obecnie najprężniej rozwijającą się religią neopogańską na świecie. Dynamizm ten dla badacza tego nurtu ma jednak pewne ujemne skutki, gdyż prowadzi do wielu utrudnień w warstwie faktograficznej, niepozwalających w pełni na rzetelne i całościowe sklasyfikowanie tego ruchu. Od połowy lat 50. XX w. wyznanie to rozwija się na całym świecie, skupiając olbrzymią liczbę wiernych w niezależnych grupach (rodziny, Sabaty) lub praktykujących indywidualnie. Do tej pory jednocześnie nie została wypracowana ani jedna definicja, która byłaby w pełni satysfakcjonująca z pozycji religioznawcy i w całości odzwierciedlała charakterystykę tego ruchu kultowego."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2009, nr 4, s. 5-22.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska