Autobiografie w literaturoznawstwie i w socjologii. Rozbieżności i styczne (wstępne rozpoznanie teoretyczne)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The essay is concerned with the relation between sociological and literary aspects of autobiographical writing. Personal documents analysis appears as a diverse space where tools taken from literary and sociological theory can coexist and create new, useful categories of interpretation – life of single person and societies. Theories of narrative identities, experience as category of reading, writing and interpreting autobiographies (written by professional and nonprofessional authors), indispensable contexts become more visible thanks to possibilities arised by using mixed socio-literary methods. The most important aim of this text is to show how connections between two humanistic branches emphasize the versatility of autobiographical pact.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2012, nr 1, s. 28-52.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska