Prawo polskie po akcesji (Polski) do Unii Europejskiej. Zagadnienia ogólne

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Badanie prawa polskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej (4 V 2004) wymaga innego podejścia niż przed akcesją; zamiast „dostosowania” w rozumieniu Traktatu stowarzyszeniowego z dnia 16 grudnia 1991 r. przedmiotem badań (a co najmniej punktem wyjścia badań) staje się relacja naszego prawa do prawa wspólnotowego."(...)
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 4, s. 5-10.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska