Bioetyka początku życia - problemy etyczne. Opis przypadku na przykładzie Agaty Mróz

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Na pytanie, w którym momencie rozwoju życia ludzkiego możemy mówić o człowieku, wciąż nie ma jednej jasnej odpowiedzi. Nie dla wszystkich oczywistym jest, że w chwili poczęcia zaczyna istnieć nowy człowiek. Traktując okres prenatalny jako fazę, w której zgodnie z prawem i sumieniem można pozbawić poczęte dziecko życia, należało by znaleźć wyraźną granicę życia przedludzkiego i życia w człowieczeństwie. Są to jednak terminy trudne do rozróżnienia i nie powinno się działać na szkodę embrionu. Nie ulega wątpliwości, że wszelkie podejmowane działania mające na celu usunięcie zarodka są niedopuszczalne i niezgodne z religią chrześcijańską. Każdy rodzaj szkodliwych i niszczących działań przeciwko istniejącym zarodkom, należy natychmiast przerwać. Powinniśmy chronić płód na każdym etapie rozwoju, nawet jeśli pojawiają się różnego rodzaju wątpliwości związane z przyszłością dziecka lub matki.
Opis
Nierecenzowany artykuł poglądowy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska