Doświadczenie anoreksji psychicznej - perspektywa rodziców pacjentek

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Ostatnie trzy dekady przyniosły ogromny wzrost żachorowań na zaburzenia odżywiania się, w tym szczególnie na anoreksję i bulimię psychiczną. Uwarunkowania obu zaburzeń sąbardzo złożone i obejmują obok czynników osobowościowych i rodzinnych także czynniki społeczno kulturowe. Obraz kliniczny obu zespołów może przybierać różne nasilenie: od form subklinicznych do stanu zagrażającego życiu; Szczególnie anoreksja psychiczna jest zaburzeniem, które przynosi realne zagrożenie, wskaźniki śmiertelności wahają się bowiem od 10 do 20%. Dodatkowo jest to zespół, który w około 30% przyjmuje formę chroniczną."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2007, nr 3, s. 29-39.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska