Law, Forms of Government and Liberty in Montesquieu’s Thought

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
O duchu praw Monteskiusza przyniosło autorowi sławę, czyniąc z niego politycznego mędrca okresu oświecenia, nieomal wyrocznię w kwestiach myśli politycznej. Artykuł dokonuje krótkiego przeglądu tego dzieła Monteskiusza, próbując znaleźć inne powody do jego chwały, poza samym trójpodziałem władz. Rezultat tego przeglądu, skupionego zwłaszcza na naturze prawa, formach władzy oraz kwestii wolności, jest w dużej mierze negatywny. Choć Monteskiusz wzbogacił myśl liberalną o nowe idee, daleko mu do klasyków myśli politycznej starożytności.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2013, nr 1, s. 3-18.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska