Zmiany w lokalnym zarządzaniu sprawami publicznymi w Polsce jako efekt zawarcia porozumień Okrągłego Stołu

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"W 2009 roku mija 20 lat od historycznej decyzji zawarcia porozumienia pomiędzy opozycją a rządzącą ówcześnie partią PZPR i jej sojusznikami, w wyniku którego rozpoczęły się zmiany ustroju społeczno-politycznego Polski. Doprowadziły one do zasadniczej przemiany oblicza kraju, do przeobrażenia sposobu myślenia i działania Polaków, dlatego wydaje się zasadne przybliżenie sekwencji tych wydarzeń i ich społecznych następstw."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2009, nr 3, s. 29-42.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska