Zapobieganie stratom jako element zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw sektora FMCG

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł ukazuje miejsce i rolę zapobiegania stratom w przeciwdziałaniu ryzyku w łańcuchach dostaw sektora dóbr szybko rotujących. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tematyki strat, ich wielkości oraz przyczyn powstawania. Opracowanie pokazuje funkcjonalne „podejście" do problematyki zapobiegania stratom jako elementu redukcji ryzyka wynikającego z rodzajów strat oraz struktury przedsiębiorstwa.
This article shows the role of the loss prevention in the FMCG supply chain risk management. The aim of this article is to pinpoint the shrinkage problem, especially, their size and the functional approach to the loss prevention activities as the kind of supply chain risk reduction. This way of shrink reduction is connected with the kind of losses and the business structure.
В статье указано место и роль шагов направленных на предотвращение ущербов и противодействие появления риска в цепи поставок в секторе товаров повседневного спроса. Автор обращается к тематике ущербов, их размеров и причин возникновения. Исследование показывает функциональный «подход » к проблеме предотвращения ущербов, как элементу уменьшения риска, связанного с родом ущербов и структурой предприятия.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2012, nr 2, s. 65-75.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska