Leki a prowadzenie pojazdów

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Stosowanie niektórych leków, może podobnie jak spożywanie alkoholu wpływać na zmniejszenie sprawności psychofizycznej kierowców, przyczyniając się do zwiększenia ryzyka wypadku komunikacyjnego. Istnieje wiele leków, które mogą być przyczyną działań niepożądanych zmniejszających sprawność psychofizyczną, a spośród nich najważniejsze znaczenie mają anksjolityki, analgetyki opioidowe oraz leki przeciwhistaminowe. Mogą one być przyczyną wystąpienia uspokojenia, uczucia zmęczenia oraz senności, co w oczywisty sposób wpływa na zmniejszenie sprawności psychofizycznej kierującego pojazdami mechanicznymi. Artykuł opisuje wpływ leków na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
The use of certain drugs, as well as alcohol consumption may decrease the psycho- physical effectiveness of drivers, contributing to an increased risk of an accident. There are several classes of drugs that may be the cause of such adverse reactions, among which the most important are anxiolytics, opioid analgesics and antihistamines. They can cause sedation, tiredness and sleepiness, which consequently lead to a reduction in mental and physical ability of the drivers. This paper discusses the issue of medicines and their potential impact on the safety of traffic.
Применение некоторых лекарственных препаратов, может так же, как употребление алкоголя привести к снижению психофизической пригодности водителей, и тем самым к росту количества дорожно-транспортных происшествий. Существует много лекарств, способных вызвать побочные эффекты и снизить психомоторные функций человека. Среди них наиболее важными являются транквилизаторы, анальгетики и антигистаминные препараты. Они могут привести к снижению реакции, вызывать усталость и сонливость, что значительно снижает пригодность водителя автомобиля. В статье описывается влияние лекарств на безопасность дорожного движения.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2013, nr 3, s. 51-63.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska