Naród a społeczeństwo obywatelskie - konflikt czy zgodne współistnienie?

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Społeczeństwa nie znajdują się w stanie stagnacji, ale nieustannie się zmieniają. Jest to szczególnie widoczne w obecnych czasach. Zmiany stały się czymś normalnym w naszym życiu społecznym, a tym samym zadomowiły się w naszej świadomości. Ich tempo przekracza często możliwości indywidualnego doświadczenia. Zaskakują nas, przygniatają, stanowią przyczynę zagubienia. Dotyczą prawie wszystkich idei, instytucji i struktur życia społeczno-politycznego. Wywołuje je człowiek swoim indywidualnym lub grupowym działaniem. Zmiany te są w większości wywoływane przez człowieka, przez jego indywidualne lub grupowe działania."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 2, s. 155-169.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska