Medycyna i Społeczeństwo. Materiały konferencyjne

Abstrakt
Ze wstępu: "Z inicjatywy i pod patronatem Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie odbyła się w styczniu 2003 r. konferencja naukowa lekarzy, farmaceutów, biochemików, filozofów, fizjopatologów, farmakologów i klinicystów, których rozważania skupiały się wokół obszernego tematu „MED YCYNAISPOŁECZEŃSTWO Spotkanie otworzył JM Rektor Prof. KSW dr hab. Zbigniew Maciąg. Rektor wyraził podziękowanie wykładowcom i wyraził głęboką nadzieję, że kolejny numer wydawnictwa Szkoły Acta Academiae Modrevianae, złożony z wybranych prac prezentowanych na konferencji, służył będzie społeczeństwu."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska