Benefits, challenges, and perspectives of using the blockchain technology in emergency management

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2022
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The potential of blockchain causes more researchers to postulate this technology’s use in public governance. Due to the specificity and complexity of emergency management, blockchain may have particular importance in this area. On the other hand, there are many challenges related to the implementation and use of this technology. Therefore, this article aim is to understand blockchain technology’s benefits, challenges, and usefulness in emergency management based on previous research and experience in this field. The perspectives and challenges of using blockchain were analyzed based on the complexity of emergency management. As a result, this article presents how blockchain can contribute to the improvement of emergency management processes.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2022, nr 2, s. 23-37.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska