Rola państwa wobec kryzysu światowego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Problemem, który na nowo przeżywa dziś świat ekonomiczny – politycy, przedstawiciele nauk ekonomicznych, organizacji międzynarodowych, instytucji finansowych, analitycy bankowi – jest dylemat ideologiczny, stary jak świat, sprowadzający się do pytania: jaka powinna być rola państwa w gospodarce dziś – w gospodarce w stanie kryzysu. Czy panująca przez trzy dekady prorynkowa liberalna ideologia, będąca reakcją na niepowodzenia gospodarki mieszanej, której pionierami byli Margaret Thacher i Ronald Reagan, poniosła klęskę, czy obecność władzy publicznej jako regulatora i dostawcy kapitału „stymulującego fiskalnie” (ang. fiscal stimulus) powinna się zwiększać – i w jakim rozmiarze, oraz jakie dziedziny chronić, czyli w jakim stopniu realizować funkcje interwencyjne (protekcjonizm państwa)."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2009, nr 3, s. 17-27.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska