Użyteczność, funkcjonalność i dostępność stron internetowych muzeów i instytucji kultury

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-66007-15-4
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Niewątpliwie Internet jest jednym z głównych źródeł informacji. Stronę internetową może stworzyć każdy. Służą do tego odpowiednie narzędzia, które bez specjalistycznej wiedzy programistycznej pozwalają na publikowanie treści. Niemniej jednak wraz z rozwojem technologicznym i rosnącym zapotrzebowaniem na realizację dostępnych na co dzień usług z wykorzystaniem sieci Internet, rola witryn ulegała rozbudowaniu. Stąd też strony internetowe, od początkowo jedynie informacyjnych, zaczęły pełnić także funkcje m.in. marketingowe, kontaktowe, komunikacyjne, rezerwacyjne, płatnicze, personalizujące, czy też edukacyjne."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska