Wpływ zaspokojenia potrzeb na adaptację do starości oraz bilans życiowy

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Obszar moich zainteresowań to postawy wobec starości oraz bilans życiowy starszych kobiet wiejskich. W badaniach wykorzystałam teorię potrzeb A. Maslowa. Abraham Maslow (1990) układa hierarchię potrzeb, obejmującą: 1) fizjologiczne, 2) bezpieczeństwa: opieki, wolności od strachu, lęku, 3) przynależności i miłości, 4) szacunku do siebie: osiągnięć i prestiżu, 5) samourzeczywistnienia-samorealizacji, 6) wiedzy i rozumienia świata, 7) estetyczne i religijne."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2006, nr 2, s. 161-167.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska