Probability Assessment of the Value of Psychophysiological Stimuli

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1898-5238
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"During a psychophysiological test, the relative extent of psychophysiological reactions is recorded by means of a polygraph. Using testing methodology, a polygraphologist assesses these values and makes a decision: is the test subject associated with the crime; and if so, in what way? Every polygraphologist assesses which stimulus was able to produce psychophysiological reactions."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
European Polygraph 2010, nr 3, s. 25-31.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska