Ruch narodowy w Polsce wczoraj i dziś : ideologia, organizacja, praktyka działania

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
9788380170292
eISBN
Wydawca
Dom Wydawniczy ELIPSA
Abstrakt
Ze wstępu: "Publikacja autorstwa Danuty Waniek wypełnia istotną lukę w bieżącym nurcie polskiej publicystyki politycznej. Luka ta wynika z asymetrycznego kształtu debaty publicznej, w której bardziej zauważalne są środowiska gloryfikujące okres istnienia II Rzeczypospolitej niż te, które wskazują na strukturalne słabości porozbiorowego państwa polskiego. Krajowa polityka historyczna jest zdominowana przez prawicowe środowiska opiniotwórcze - dziennikarskie i naukowe. Brak w debacie publicznej krytycznego spojrzenia na aktywność endecji oraz aktualne działania ideowych dziedziców polskiego ruchu narodowego sprzed okresu II wojny światowej. Jednostronnej prawicowej wizji rozwoju polskiej sceny politycznej, w której lewica w Polsce jest traktowana jako aberracja dziejowa, nie przeciwstawia się alternatywnego spojrzenia na prawą stronę polskiej sceny politycznej - jej zakrętów historycznych oraz mrocznych stron. Dzieje się tak z powodów generacyjnych i koniunkturalnych. Opinia publiczna jest pozbawiona możliwości spojrzenia na historię Polski oczami osób, które nie chcą bezkrytycznie akceptować dominującej narracji na temat historii naszego kraju w XX wieku. Tak być nie powinno. "(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska