Agencyjna Administracja Publiczna - zarys problemu

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"W polskiej administratywistyce pojęcie „administracja” występuje co najmniej w dwóch podstawowych znaczeniach. Według pierwszego znaczenia administracja to pewna organizacja składająca się z różnorodnych jednostek, skupionych wokół organów administracji publicznej, wyposażona w kompetencje określone w ustawach i tworząca pewien zamknięty układ organizacyjny, zdolny od realizacji zadań państwowych (ujęcie podmiotowe). Zgodnie z drugim znaczeniem administracja to pewna działalność (ujęcie przedmiotowe i formalne)1. Zagadnienie agencyjnej administracji publicznej w niniejszym, jakże ograniczonym opracowaniu, dotyka jedynie niektórych, podstawowych zagadnień z zakresu podmiotowego ujęcia administracji. Agencje są bowiem niewątpliwie elementem układu organizacyjnego realizującego zadania państwowe."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2005, nr 1, s. 29-40.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska